امضای تفاهم نامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته و مجموعه اسنپ باکس

عکس: فاطمه عابدی

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zfmq