308 شرکت دانش‌بنیان خدمات تجاری‌سازی ارائه می‌دهد

فعالیت‌های دانش‌بنیانی با هدف تولید محصولات فناورانه و رسیدن آن به بازار انجام می‌شود. در این میان شرکت‌های دانش‌بنیانی وجود دارند که مسیر رسیدن محصولات به بازار را هموار می‌کنند.

تا کنون 308 شرکت دانش‌بنیان از سوی مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تایید شدند و خدمات تجاری‌سازی را ارائه می دهند. این خدمات به رونق کسب و کارهای دانش بنیان کمک می‌کند؛ خدماتی مهم و تاثیرگذار برای توسعه بازار محصولات ایران‌ساخت.

خدمات در حوزه های گوناگون مانند مالکیت فکری، ارزیابی، مشاوره، توسعه بازار، شتاب دهی و توسعه گری نواحی نوآوری، مدیریت فناوری و کسب و کار و خدمات مالی و سرمایه گذاری در این بخش قرار می‌گیرند. این خدمات باید در حوزه فناوری های بالا یا متوسط به بالا باشند تا عنوان دانش بنیانی را دریافت کنند.

شرکت های دانش بنیان برای توسعه محصول خود به این خدمات نیاز دارند. به عنوان مثال ارائه خدمات در حوزه سرمایه گذاری کمک بزرگ و حمایتی برای شرکت ها است تا در صورت وجود مشکلات مالی ازز توسعه محصول خود نا امید نشوند و روی ایده و محصول آنها برای رسیدن به بازار سرمایه گذاری شود. گامی که برای تسهیل کسب و کار برداشته می شود. زیرا یکی از مهم‌ترین الزامات تکمیل حلقه ایده تا عرضه محصول یا خدمت به بازار، ارائه منابع مالی به طرح های دانش بنیان است.

شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه خدمات تجاری‌سازی نیز می توانند از 110 حمایت ویژه این مرکز برای توسعه خدمات خود استفاده کنند. حمایت هایی در حوزه توانمندسازی، توسعه بازار و حمایت از صادرات. همه این حمایت ها برای تبدیل سریع تر یک ایده به محصولی فناورانه و داشتن بازار است.  

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایان پیام/

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZfZs