نخستین فصل نامه حمل و نقل هوشمند در اختیار فناوران قرار گرفت

حمل و نقل هوشمند و نوآورانه، رکن ثابت زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور شده است. ظرفیت و توانمندی‌ها و حمایت‌ها از فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری این حوزه در کشور بسیار است و باید بستری برای تعامل میان فعالان این حوزه ایجاد شود.

 فصلنامه «حمل و نقل هوشمند» با رویکرد علمی- ترویجی و با هدف اطلاع رسانی از آخرین اخبار حمل و نقل هوشمند با تاکید بر توسعه و تقویت زیست بوم این حوزه توسط ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شده است.

در این فصلنامه تلاش شده است تا ضمن آگاهی بخشی مفاهیم اصلی حمل و نقل هوشمند، مهم‌ترین رویدادهای فناورانه و فعالیت¬های صورت گرفته در سطوح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای پیشرفت فناورانه در حوزه حمل و نقل ارتباط تعاملی با اجزای زیست‌بوم حمل و نقل هوشمند کشور و انعکاس دیدگاه‌ها و نقطه نظرات آنان است، بر اساس همین ضرورت گفت‌وگو با صاحبنظران، مهم‌ترین برنامه‌های ستاد مانند وبینارها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در حوزه هوشمندسازی نیز مرور شده است.

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZHJp