جهش تولید در طراحی وساخت واگن های مترو به 85 درصد رسید

ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری بازیگران اصلی زیست‌بوم ریلی درون شهری موفق شدند تا بومی‌سازی واگن‌های مترو را در کشور محقق کنند.

به گزارش ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قبل از شروع این پروژه ساخت داخل واگن مترو در کشور  ۲۸ درصد بوده و مطابق اهداف پروژه بومی‌سازی واگن مترو تا پایان سال، داخلی‌سازی ۸۵ درصدی در طراحی و دانش فنی و مهندسی واگن مترو محقق خواهد شد.

قطعات مورد نیاز در این طرح  توسط شرکت های دانش بنیان تامین می شود و اگر به تولید انبوه برسد صرفه جویی ارزی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

بومی‌سازی واگن‌های مترو یک موضوع ملی است که بخشی از مسوولیت آن در برنامه ششم توسعه به معاونت علمی ریاست جمهوری سپرده شده بود که این معاونت با همکاری کلیه ذی‌نفعان و تامین مالی و نظارت اجرایی بر پروژه بومی‌سازی یک رام واگن مترو قدم بزرگی در تحقق اهداف کلان کشور برداشته است.

 

پایان پیام/

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z1Vq