11 مهر 1397

سامانه ناوبری با دقت نظامی به بازارهای تجاری عرضه می‌شود

شرکت آمریکایی هانی‌ول یک واحد جدید ناوبری راهبر خودکار تولید کرده است که ناوبری دقیقی را برای گستره وسیعی از مشتریان در صنایع مختلف از جمله کشاورزی، رباتیک و وسایل نقلیه مستقل ارائه می‌دهد.

سامانه ناوبری با دقت نظامی به بازارهای تجاری عرضه می‌شود