30 شهریور 1398

مخزن سوخت معلق و بدون سرنشین "بوئینگ" پرواز کرد

مخزن سوخت معلق خودران و بدون سرنشین شرکت بوئینگ برای نخستین بار با موفقیت به پرواز درآمد تا از این پس سوخت‌گیری هواپیماها در هوا تسهیل شود.

مخزن سوخت معلق و بدون سرنشین