ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 420 واگن در پروژه قطار ملی تولید می شود

420 واگن در پروژه قطار ملی تولید می شود

نشست کمیته راهبری ساخت قطار ملی با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی وحمل‌ونقل پیشرفته، رییس جهاددانشگاهی، مدیرعامل متروی تهران و مدیرعامل واگن سازی تهران در محل جهاددانشگاهی برگزار شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان داده نما: نوآوری در صنعت خودرو

داده نما: نوآوری در صنعت خودرو

خودرو از صنایعی است که ارتباط مستقیمی با فناوری دارد. صنعتی که اگر از فناوری و ایده‌های خلاق فاصله بگیرد نمی‌تواند ظهور مناسبی داشته باشد.

//isti.ir/XGP