سامانه‌های حمل‌و‌نقل هوشمند با استانداردهای ملی همراه می‌شود

این روزها هوشمندسازی به همه صنایع کشور رخنه کرده است. کاری که قرار است زندگی مردم را با پیشرفت‌های فناورانه‌ هماهنگ‌تر کند. یکی از این اولویت‌ها ایجاد سامانه‌ای هوشمند برای حمل‌ونقل است که این کار باید بر اساس استانداردهای ملی و جهانی اجرایی شود. رویدادی فناورانه این روند را تسهیل می‌کن

به گزارش ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نخستین وبینار تخصصی استانداردسازی تجهیزات کنار جاده‌ای و سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند رویدادی است که قرار است با کمک همه بازیگران این حوزه زمینه‌ اجرایی شدن این اتفاق را فراهم کنند. این رویداد با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هفتم مردادماه برگزار می‌شود.

محورهای اصلی این رویداد فناورانه را «اهمیت استانداردسازی تجهیزات کنار جاده‌ای و سامانه‌های حمل‌و‌نقل هوشمند و چالش‌های عدم وجود آن»، «تجهیزات و سامانه‌هایی که بیشترین اولویت استانداردسازی را دارند» و «بررسی استانداردها و دستورالعمل‌های موجود» تشکیل می‌دهد.

همچنین «سطوح مختلف مورد نیاز استانداردسازی (تجهیزات، سنسورها، نصب و نگه‌داری نرم‌افزارها و پروتکل هل)»، و «معرفی کمیته تخصصی استانداردسازی حمل‌ونقل هوشمند و برنامه‌های پیش رو» از دیگر محورهای تعیین شده برای این رویداد است.

پایان پیام/