داده‌نما: فناوری‌های مکان محور و کاهش آسیب‌های حوادث طبیعی

یکی از فناوری‌هایی که با علوم زیادی سروکار دارد و توسعه آن زنجیره کاملی از علوم را تشکیل می‌دهد فناوری کاربردی و راهبردی ژئوماتیک است.

این علم یکی از حلقه‌های تشکیل‌دهنده زنجیره علومی چون زمین‌شناسی، جغرافیا، محیط‌زیست، معدن، کشاورزی حمل‌ونقل و غیره است. ژئوماتیک با گستره وسیعی از علوم مهندسی در ارتباط است که هر کدام می‌تواند برای ارائه تصویری از جهان فیزیکی مورد استفاده قرار گیرد.

این عرصه علمی را یکی از فناوری‌های ارزش‌آفرین اقتصادی می‌دانند که کشف و حمايت  از حوزه‌هاي فراموش شده و معطل مانده در زنجيره علم تا ثروت آن می‌تواند رونق اقتصادی و توسعه دیگر علوم مرتبط را رقم بزند. گروه توسعه فناوری‌های ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل چیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از نهادهایی است که از سال 97 برای فراهم‌ کردن بستر رشد و گسترش هوشمند فناوری‌های ژئوماتیک در كشور تلاش می‌کند.

بخشی از زیست‌بوم فناوری و نوآوری ژئوماتیک در این داده‌نما به تصویر کشیده شده است:

 

 

پایان پیام/

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z8sq