ارمغانی برای راه‌های کشور؛ محصولات فناورانه حوزه راهداری گسترش می‌یابد

یک همکاری مشترک به برگزاری رویدادی بین‌المللی برای طراحی و توسعه محصولات فناورانه در حوزه راهداری منجر شد.

ارمغانی برای راه‌های کشور؛ محصولات فناورانه حوزه راهداری گسترش می‌یابد

به گزارش ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نخستین رویداد آنلاین بین‌المللی در حوزه راهداری با هدف «بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی داخلی و خارجی»، «ایجاد پل ارتباطی میان صاحبان ایده»، «جذب حامیان و پشتیبانی از ایده‌های فناورانه» و «تجاری‌سازی طرح‌ها برای به‌کارگیری آنها در پروژه‌های کاربردی» برگزار می‌شود.

این رویداد با همکاری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای، دانشگاه تهران و با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز پژوهشکده توسعه و تجاری سازی محصول نوین و شتابدهنده سازمانی تخصصی حمل و نقل پیشرفته تکفارم  برگزار می‌شود.

محورهای این رویداد شامل «روش‌های نوین نگهداری راه‌ها»، «پایش هوشمند شبکه راه‌های کشور»، «افزایش دوام و کیفیت خط‌کشی راه‌ها»، «بهینه‌سازی فنی و اقتصادی انواع حفاظ»، «پل‌های سبک و سریع‌النصب در مواقع بحران»، «روسازی اقتصادی برای راه‌های فرعی و روستایی» و «تامین مالی راهداری راه‌های کشور» می‌شود.

راه، از جمله سرمایه‌های ملی هر کشوری است و برخی کارشناسان معتقدند که این ابزار ملی یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها است. بر همین اساس بهبود و توسعه شبکه راه‌ها شاخصی حیاتی برای توسعه اقتصادي و اجتماعی و حتی فرهنگی محسوب می‌شود. 

بنابراین نفوذ فناوری در آن یک ضرورت ملی و بین‌المللی است که شاید برگزاری چنین رویدادهایی به توسعه یافتگی آن کمک کند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به دلیل اهمیت این مفهوم ملی در برگزاری رویداد بین‌المللی حوزه راهداری مشارکت کرده است. 

دانش‌بنیان‌های متقاضی برای ارسال طرح‌های خود به این رویداد، تا 15 آذرماه فرصت دارند.

پایان پیام/

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z2fp