ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مسیری برای کارآمدی حمل‌ونقل

مسیری برای کارآمدی حمل‌ونقل

حمل و نقل هوشمند به دنبال استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها است تا این صنعت به سمت هوشمندی و کاراتر شدن حرکت کند. در این صنعت جهانی خدمات رسانی با کیفیـت، در اولویت قرار دارد. اینکه مسافران با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و فناورانه سفری ایمن‌تر، آسان‌تر و با کیفیت‌تری را تجربه کنند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان با نفوذ نوآوری جا به جایی ها آسان شد
توسعه سامانه‌های هوشمند حمل و نقل بار؛

با نفوذ نوآوری جا به جایی ها آسان شد

یک شرکت خلاق موفق شده است با ایجاد سامانه هوشمند حمل و نقل، سیستم سنتی در این صنعت را دگرگون سازد.

//isti.ir/XXB