ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان با نفوذ نوآوری جا به جایی ها آسان شد
توسعه سامانه‌های هوشمند حمل و نقل بار؛

با نفوذ نوآوری جا به جایی ها آسان شد

یک شرکت خلاق موفق شده است با ایجاد سامانه هوشمند حمل و نقل، سیستم سنتی در این صنعت را دگرگون سازد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ارتقای هوشمند امنیت سفرها

ارتقای هوشمند امنیت سفرها

اقدامات ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای هوشمندسازی این صنعت کاربردی در کشور منجر به توسعه ابزارها و فناوری‌ها در این عرصه شده است.

//isti.ir/XXB