محصولات ژئوماتیک استاندارد می‌شود

توسعه فناوری‌های کاربردی در صنایع و ارتقای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان از جمله اهدافی است که در ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می‌شود. برای تحقق این هدف هم محصولات ژئوماتیک استانداردسازی می‌شود.

استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان نقش موثری در تسهیل تجاری‌سازی، تقویت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دارد. همین موضوع هم دلیلی شد بر اینکه گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به تشکیل کارگروه استاندارد سازی محصولات حوزه ژئوماتیک کرد.

در این کارگروه قرار است طرح استانداردسازی محصولات حوزه ژئوماتیک کلید بخورد. برگزاری نشست مشترک با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه ژئوماتیک از اهدافی است که در این کارگروه دنبال می‌شود. تا در این نشست‌ها از سطح توانمندی و  تجهیزات آزمایشگاهی آنها بازدید شود و مورد بررسی قرار گیرد.

ژئوماتیک علم جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها، به ویژه داده‌های مربوط به سطح زمین و همچنین مدل‌سازی، تحلیل و مدیریت داده های زمین مرجع است. به طور کلی ژئوماتیک علم و فناوری مربوط به ویژگی و ساختار داده‌های مکانی، روش‌های کسب، سازماندهی، طبقه‌بندی، بررسی کیفیت، تحلیل، مدیریت، نمایش و همچنین نیاز ساختاری برای استفاده از این اطلاعات است. این علم با طیف وسیعی از علوم مرتبط است که هرکدام برای ارائه تصویری از جهان فیزیکی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZaCp